Sportiv integrale veiligheid

Sportiv staat voor het op integrale wijze creëren van een veilige omgeving voor organisaties binnen de sportbranche. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden uw organisatie op dusdanige wijze dat u veiligheidsproblemen straks effectief het hoofd kunt bieden dan wel beperken. De soms complexe veiligheidsvraagstukken worden samen met u vanuit juridisch, economisch, psychologisch en bestuurskundig oogpunt bekeken. Sportiv heeft expertise en jarenlange ervaring binnen de sportbranche in huis en wil dit graag met u en uw organisatie delen.

Brandveiligheid gebouwen

Wanneer u eigenaar of (mede)gebruiker bent van een sportaccommodatie dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid hiervan.
Lees meer

Veiligheid accommodaties

Zwembaden en sportaccommodaties moeten wetmatig voldoen aan vaak veel veiligheidseisen. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
Lees meer

Veiligheid evenementen

Bij het organiseren van een sportevenement staat waarborging van veiligheid en gezondheid voor sporters, bezoekers en de omgeving voorop tijdens het evenement.
Lees meer

Agressiebeheersing

Agressie kan zich uiten binnen het team van uw organisatie, maar kan ook ontstaan bij mensen die van buitenaf uw organisatie bezoeken zoals uw klanten.
Lees meer

Bedrijfscriminaliteit

Bij bedrijfscriminaliteit gaat het er om dat er handelingen verricht worden die strafbaar en ongewenst zijn en schadelijke gevolgen kunnen hebben.
Lees meer

Training & Opleiding

Sportiv verzorgt trainingen voor uw organisatie waarbij de veiligheid binnen het sportwezen in de breedste zin van het woord centraal staat.
Lees meer

Advies & Ondersteuning

Sportiv biedt een breed pakket van diensten aan waarbij wij het als de belangrijkste taak zien u en uw organisatie te ondersteunen, te begeleiden en te adviseren in uw hulpvraag omtrent integrale veiligheid binnen uw organisatie.
Lees meer

Onze Werkwijze

Onze werkwijze is erop gericht om te anticiperen op een behoeftevraag of een probleemsignalering vanuit uw organisatie.  In een eerste gesprek zullen we uw behoeftevraag of probleemsignalering geheel vrijblijvend met u bespreken…..
Lees meer