Sportiv integrale veiligheid

Sportiv staat voor het op integrale wijze creëren van een veilige omgeving voor organisaties binnen de sportbranche. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden uw organisatie op dusdanige wijze dat u veiligheidsproblemen straks effectief het hoofd kunt bieden dan wel beperken. De soms complexe veiligheidsvraagstukken worden samen met u vanuit juridisch, economisch, psychologisch en bestuurskundig oogpunt bekeken. Sportiv heeft expertise en jarenlange ervaring binnen de sportbranche in huis en wil dit graag met u en uw organisatie delen.

Advies

Wanneer u een hulpvraag of probleemstelling heeft met betrekking tot de integrale veiligheid van uw sportorganisatie, kan Sportiv u…..
Lees meer

Ondersteuning

Om de veiligheid binnen uw sportorganisatie te kunnen borgen, moet u vaak wetmatig voldoen aan veel eisen. Gemeentelijk gezien kunnen…..
Lees meer

Wetgeving

Om de veiligheid te kunnen waarborgen binnen uw sportorganisatie heeft u te maken met de wetgeving. Sportiv kent deze wetgeving goed en…..
Lees meer

Facilitair

Binnen het pakket van Sportiv bestaat de mogelijkheid dat wij op het gebied van veiligheid uw organisatie facilitair kunnen ondersteunen…..
Lees meer

Veiligheid

Veiligheid binnen uw accommodaties, de brandveiligheid, of de veiligheid bij uw evenementen, maar ook agressiebeheersing en …..
Lees meer

Training & Opleiding

Sportiv verzorgt trainingen voor uw organisatie waarbij de veiligheid binnen het sportwezen in de breedste zin van het woord centraal staat.
Lees meer

Nieuwe ZwemwaterRegelgeving

De nieuwe wettelijke regelgeving met betrekking tot zwemwater is opgenomen in de Omgevingswet welke vanaf  1 januari 2022 in werking treedt. Tot die tijd  zal er de ruimte worden geboden om de nieuwe regelgeving in te voeren. Sportiv kent de wet goed en…..
Lees meer

Onze Werkwijze

Onze werkwijze is erop gericht om te anticiperen op een behoeftevraag of een probleemsignalering vanuit uw organisatie.  In een eerste gesprek zullen we uw behoeftevraag of probleemsignalering geheel vrijblijvend met u bespreken…..
Lees meer