Nieuwe ZwemwaterRegelgeving

De nieuwe wettelijke regelgeving met betrekking tot zwemwater is opgenomen in de Omgevingswet welke vanaf  1 januari 2024 in werking treedt. Tot die tijd  zal er de ruimte worden geboden om de nieuwe regelgeving in te voeren. Sportiv kent de wet goed en kan u adviseren en ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van deze wetgeving binnen uw organisatie.

De vernieuwde wetgeving kent drie doelen.

  • Het eerste doel van deze regelgeving is het beschermen van de gebruikers tegen risico’s die een badinrichting met zich mee kan brengen voor hun gezondheid en veiligheid. Daarbij wordt er een groter beroep gedaan op de kennis en kunde van de houder, dan wel op diens verantwoordelijkheid om zich deze kennis en kunde eigen te maken dan wel in te huren.
    De houder krijgt, in de vorm van een wettelijke zorgplicht, de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zijn badinrichting hygiënisch en veilig is voor bezoekers van zijn badinrichting. Als onderdeel van de uitvoering van deze zorgplicht moet hij een analyse maken van de risico’s voor de hygiëne en veiligheid van de bezoekers. Daarnaast een beheersplan opstellen en uitvoeren waarin maatregelen zijn opgenomen om de geconstateerde risico’s het hoofd te bieden. Hier staat tegenover dat de houder meer vrijheid krijgt om zelf te bepalen, desgewenst met gebruikmaking van innovatieve technieken en inzichten, welke maatregelen hij neemt om de hygiëne en veiligheid in de badinrichting te waarborgen.
  • Het tweede doel van de nieuwe Zwemwater wet is om de sterk verouderde voorschriften met betrekking tot de waterkwaliteit te vervangen.
  • Het derde doel tot slot richt zich op het verbeteren en vereenvoudigen van de regels en met name de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de houder en de overheid te verduidelijken.

Sportiv begrijpt dat voor houders van badinrichtingen de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet flinke gevolgen heeft voor hun huidige werkwijze en wil graag als wegwijzer fungeren.

  • Wij geven u meer informatie over de inhoud van de wet,
  • kunnen u adviseren binnen het geheel van vraagstukken binnen deze nieuwe wet,
  • kunnen u begeleiden bij het maken van een risico-inventarisatie,
  • kunnen u begeleiden bij het maken van een beheersplan,
  • kijken samen met u naar het verbeteren van de waterkwaliteit

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Dan kijken we samen naar uw vraag en onze mogelijkheden u te helpen.