Werkwijze

Onze werkwijze is erop gericht om te anticiperen op een behoeftevraag of een probleemsignalering vanuit uw organisatie. In een eerste gesprek zullen we uw behoeftevraag of probleemsignalering geheel vrijblijvend met u bespreken zodat we een helder beeld krijgen waarmee we u van dienst kunnen zijn. Vervolgens maken wij een passende offerte voor uw organisatie.

Wanneer we besloten hebben met elkaar verder te gaan,  is onze insteek dat wij samen met u op projectmatige wijze te werk gaan.  Wij zullen u en uw organisatie adviseren, ondersteunen en begeleiden in uw behoeftevraag of probleemsignalering.  U krijgt hiermee voldoende handvatten en kennis om zelf preventief aan de slag te gaan om eventuele veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie te kunnen beheersen en beperken. Onze ervaring is dat deze werkwijze er toe bijdraagt dat  er bij medewerkers op de werkvloer een bewustwordingsproces en commitment ontstaat om hun taken efficiënt en veilig uit te voeren

Wilt u meer weten over onze werkwijze of een vrijblijvend gesprek ? Neem gerust contact met ons op