Veiligheid evenementen

Bij het organiseren van een sportevenement staat waarborging van veiligheid en gezondheid voor sporters, bezoekers en de omgeving voorop. Voor de organisatie van een evenement is een vergunning vanuit de gemeente noodzakelijk. Aan de vergunningverlening rond evenementen ligt een aantal wetten en regels ten grondslag die per gemeente kunnen verschillen. In de vergunning zijn een aantal algemene voorwaarden opgenomen om de veiligheid tijdens het evenement te kunnen waarborgen. De organisator is als vergunninghouder primair verantwoordelijk voor de naleving van de vergunningvoorwaarden. Het organiseren van de veiligheid is, afhankelijk van de grootte van het evenement, een integraal gegeven waarbij er een samenwerking is met meerdere partijen zoals bijvoorbeeld de hulpverleningsdiensten.

Sportiv helpt u graag bij het verantwoord organiseren van uw evenement. Zo kunnen wij u begeleiden en adviseren in onder andere de volgende zaken.

  • Het voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften op het terrein van evenementenorganisatie
  • De opzet van een stappenplan
  • Het maken van een risico-inventarisatie
  • Het maken van een checklist
  • Begeleiding en advies met betrekking tot risico- en crisisbeheersing
  • Het verzorgen van trainingen op maat

Neem gerust contact met ons op. Indien u dit wenst kunnen we een afspraak maken en kijken we samen naar uw wens in combinatie met onze mogelijkheden.