Brandveiligheid gebouwen

Regelgeving met betrekking tot brandveiligheid In Nederland is vanuit verschillende invalshoeken vastgesteld en bepalen het niveau van brandveiligheid. Deze regels maken onderdeel uit van wetgeving of daarvan afgeleide documenten, zoals algemene maatregelen van bestuur, verordeningen, normen en richtlijnen.

Wanneer u eigenaar of (mede)gebruiker bent van een sportaccommodatie dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van deze accommodatie. Met de juiste maatregelen voldoet u aan de wet- en regelgeving, verkleint u de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkomt u aansprakelijkheidsclaims

Sportiv kan u begeleiden bij de volgende items omtrent brandveiligheid:

  • Het voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften op het terrein van brandveiligheid
  • Waarborging van de brandveiligheid in de accommodatie
  • Taken en verantwoordelijkheden bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van de accommodatie
  • Hoe wordt erop toegezien dat de bestaande regelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd
  • Hoe te handelen wanneer er brand uitbreekt.

Sportiv kan u ondersteunen bij het maken van een risico-inventarisatie en een brandplan en daarnaast kan Sportiv BHV trainingen verzorgen voor u.

Neem gerust contact met ons op. Indien u dit wenst kunnen we een afspraak maken en kijken we samen naar hoe we de brandveiligheid binnen uw organisatie kunnen optimaliseren.