Bedrijfscriminaliteit

Bij bedrijfscriminaliteit gaat het er om dat er handelingen verricht worden die strafbaar en ongewenst zijn en schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf zelf.

– Worden er binnen uw bedrijf spullen weggenomen?
– Heeft u het gevoel dat er wordt gefraudeerd?
– Merkt u dat uw bedrijfsmiddelen worden gebruikt voor privédoeleinden?
– Houdt uw medewerker zich niet aan het concurrentiebeding?
– Is er sprake van onrechtmatig verzuim?
– Worden uw bedrijfsgegevens onrechtmatig gebruikt?
– Vinden er binnen uw organisatie ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie plaats?
– Zijn er ongewenste omgangsvormen?
– Heeft u last van vandalisme door medewerkers?

Wanneer u één van deze vragen met ja kunt beantwoorden zou er mogelijk sprake kunnen zijn van interne bedrijfscriminaliteit. Naast de directe en financiële schade die bedrijfscriminaliteit met zich meebrengt kan het ook gevolgen hebben voor uw naamsbekendheid; uw reputatie kan aangetast worden. Er kunnen interne en externe betrekkingen verstoord raken en het werkklimaat kan aangetast raken. Een zorgvuldige aanpak is van belang om meer schade te voorkomen. Sportiv kan u hierin begeleiden. Onze aanpak is gericht op preventie en het beperken van bedrijfscriminaliteit.

Wij kijken samen met u naar:

  • Hoe u een onderzoek opzet naar bedrijfscriminaliteit
  • Welke onderzoeksmethoden u tot uw beschikking heeft
  • Welke maatregelen u kunt nemen
  • Op welke manier u de geleden financiële kunt verhalen
  • Hoe u om kunt gaan met het ontslagtraject van medewerkers die bij bedrijfscriminaliteit zijn betrokken
  • Welke preventieve stappen er genomen kunnen worden tegen bedrijfscriminaliteit
  • Eventuele (na)zorg voor uw overige medewerkers die zijn geconfronteerd met bedrijfscriminaliteit.

Neemt u gerust contact met ons op. Dan kijken we naar uw vraag en onze mogelijkheden.