Agressiebeheersing

In de media maar ook in de dagelijkse praktijk komt steeds vaker naar voren dat mensen zich keren tegen professionals die hun beroep uitoefenen. Dit kan zich uiten in verschillende vormen van agressie waarbij ook geweld gebruikt kan worden. De verschillende uitingsvormen van agressie zijn:

 • Verbale agressie
 • Spreken met stemverheffing, schreeuwen, vloeken, discriminerende opmerkingen maken etc.
 • Psychische agressie
 • Bedreigen, intimidatie, seksuele intimidatie, chanteren, vernederen etc.
 • Fysieke agressie
 • Slaan, schoppen, spugen, vernielen, vandalisme, gebruik van wapens, etc.

Agressie kan zich uiten binnen het team van uw organisatie zelf, maar kan ook ontstaan bij mensen die van buitenaf uw organisatie bezoeken zoals uw klanten of bezoekers van uw sportaccommodatie of evenement. De effecten van agressie kunnen groot zijn. Het kan schade toebrengen aan de gezondheid en het welzijn van uw werknemers of vrijwilligers. Vanuit de wetgeving bent u via een aantal wetten verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid waarbij uw beleid gericht dient te zijn op het beperken dan wel voorkomen van agressie en geweld. Samen met u wil Sportiv voorkomen dat uw medewerkers te maken krijgen met agressie en geweld.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wij brengen samen met u de agressie- en geweldsincidenten binnen uw organisatie in kaart
 • Wij brengen het gerelateerde ziekteverzuim in kaart
 • We stellen met u een plan van aanpak op ter voorkoming van agressie en geweld tegen uw medewerkers
 • We bepalen samen met u welke veiligheidsmaatregelen er genomen kunnen worden
 • We trainen de medewerkers in het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn
 • Wat is agressie?
 • Welke uitingsvormen zijn er?
 • Wat zijn de oorzaken?
 • Hoe herkennen we agressie?
 • Hoe gaan we om met agressie en hoe kunnen we agressie beperken/voorkomen?
 • Wat moeten we wel en niet doen wanneer er zich toch een incident voordoet?
 • Aanvullende onderwerpen gericht op de situatie die zich binnen de organisatie voordoen
 • We organiseren indien gewenst een cursus gevaarsbeheersing en weerbaarheid specifiek voor uw organisatie

Maar ook hier is sprake van maatwerk en spelen graag in op uw behoefte en vraagstelling. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact met ons op.