Training & Opleiding

Sportiv verzorgt trainingen voor uw organisatie waarbij de veiligheid binnen uw sportaccommodatie centraal staat.  Naast standaardtrainingen bieden wij ook trainingen op maat aan.

De standaardtrainingen van Sportiv op een rij:

 • VOL-VCA
  Opleiding gericht op veilig werken. Met veilig werken wordt bedoeld:
  > Gedrag en houding in de werksituatie
  > Juiste keuzes maken voor, tijdens en na de werkzaamheden
  > Werkzaamheden veilig uitvoeren om risico’s te beperken

 

 • Basistraining Zwembadtechniek
  Deze training is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met de technische aspecten van de waterzuiveringsinstallaties binnen zwembaden.
  Naast algemene inzichten en vaardigheden conform de nieuwe zwemwaterwet, is er binnen deze training aandacht voor uw zwembad specifieke installatie.

 

 • Zwemmend Redden voor Zwembaden
  De training Zwemmend Redden voor Zwembaden bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. Na afloop van de training bezit men over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om adequaat een persoon in het water die in een probleemsituatie verkeert te kunnen helpen en redden. De training wordt afgesloten met een erkend KNBRD certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden.

 

 • EHBO
  In deze training is er aandacht voor basisprincipes eerste hulp, veiligheid, levensreddend handelen (ook met AED), levensbedreigende aandoeningen, aandoeningen, ziekte of letsels. Wanneer u de EHBO training met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt u een First Aid International EHBO diploma. Dit bestaat uit een A4 formaat EHBO certificaat en een EHBO pasje op creditcard formaat die u makkelijk bij u kunt houden. Hiermee toont u aan dat u de kennis heeft en adequaat op kunt treden tijdens calamiteiten.

 

 • BHV
  Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn. BHV’ers  moeten snel en juist kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen. Die staan in de risico-inventarisatie en -evaluatie. De taken van een BHV’er zijn eerste hulp bij ongevallen geven, brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken, alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf in noodsituaties. Binnen onze training besteden wij aandacht aan eerste hulp, communicatie, ontruiming, beperken en bestrijden van een beginnende brand en AED-training.

De maatwerktrainingen op een rij:

 • Agressiebeheersing
  We trainen uw medewerkers in het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn. Binnen de training richten wij ons op:  Wat is agressie, hoe gaan we om met agressie en hoe kunnen we agressie beperken/voorkomen (inclusief fysieke oefeningen).
  Maatwerk bieden wij door binnen de training aanvullende onderwerpen te behandelen welke  gericht zijn op de specifieke problematiek  binnen uw organisatie.

 

 • Veiligheid in Beeld
  Hoe is het gesteld met de veiligheid binnen uw organisatie? Hebben u en uw medewerkers daar een beeld bij? Met deze training maken u en uw medewerkers de veiligheid visueel door middel van fotografie. Een interactieve training waarbij ingegaan wordt op alle veiligheidsaspecten en waarbij uw organisatie na afloop een helder overzicht en plan heeft. In dit plan staan acties waarmee u als team aan de slag kunt om veiligheidsrisico’s te beperken en al veilige situaties te blijven optimaliseren.